Základní metodou inženýrsko-geologického průzkumu jsou vrtané sondy. Použitá vrtná technologie musí umožnit rozlišení a popis jednotlivých typů zemin a hornin, spolehlivé stanovení rozhraní mezi jednotlivými vrstvami a dále odběr vzorků pro laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin.

Jádrové vrtání:

Jádrové vrtáníNejrozšířenější a nejčastěji používanou technologií sondáže v inženýrsko-geologickém průzkumu je jádrové vrtání. Tyto vrtné soupravy jsou obvykle umístěné na nákladním automobilu nebo na pásovém podvozku. Vrtání je obvykle prováděno jednoduchou jádrovnicí osazenou roubíkovou korunkou o řezném průměru 134 až 196 mm.
Vzhledem k značnému rozšíření tohoto typu vrtných souprav na celém území ČR, nasazujeme na jednotlivé akce regionální subdodavatele, tak aby byly minimalizovány náklady na dopravu.

 

Maloprůměrové vrtání:

Maloprofilové vrtáníPrůzkumy pro nenáročné stavební objekty (např. rodinné domy) nebo ve špatně přístupných lokalitách nabízíme technologií maloprofilového vrtání. Využíváme několik typů vrtaček. Nejčastěji používáme lehkou, plně hydraulickou, rotační soupravou RNH6. Vrtná souprava je umístěna na terénním voze ARO4x4. Jako vrtný nástroj je používána běžná jednoduchá jádrovka v průměru do 112 mm popřípadě šapa nebo spirál s roubíkovou korunkou  Vrtá se bez výplachu v zeminách a silně zvětralých horninách.
Dále využíváme elektrickou jádrovou rotační vrtačku na malém pásovém podvozku. Tuto soupravu, díky malé šířce, je možné používat i ve vnitřních prostorách domů, sklepech nebo na zahradách či dvorech kam není možný vjezd ani pro terénní automobil.
Velmi dobré výsledky poskytuje nárazová vrtná souprava. V tomto případě je možné používat soupravu s mobilní věží nebo samostatným pneumatickým kladivem. K zarážení se používají závaží o hmotnosti 30 nebo 50 kg. Velkou výhodou je možnost kombinace jádrového vrtání a dynamické penetrace. 

Ruční vrtání:

V nepřístupných místech nebo pro jednoduché objekty můžeme použít ruční vrtání soupravou Eijkelkamp s Edelmanovými vrtáky. Tato technologie umožňuje vrtání pouze do zemin a silně zvětralých hornin do max. hloubky cca 4,0 m.

Ruční vrtán Ruční vrtání Ruční vrtání

Strojně kopané sondy:

V některých případech je možné vrty nahradit levnější variantou sondáže - strojně kopanými šachticemi. Oproti vrtům je zde omezená hloubka sond na cca 4 m a není možné výkopy provádět ve zvodnělém prostředí. Obvykle tento typ sondáže poskytuje vyhovující geotechnické informace pro plošné zakládání.
Pro hloubení sond využíváme místní dodavatele s vhodným strojem např. rypadla JCB 3CX nebo obdbné třídy od jiných výrobců.

JCB traktorbagr
JCB Bobcat

Ve spolupráci s našimi prověřenými specializovanými partnery nabídneme tu nejvhodnější technologii pro realizaci konkrétní akce.


Kontakt

RNDr V. Sýkora
Všenorská 855,
252 29 Dobřichovice
+420 603 434 293
+420 257 712 445

V našem e-shopu: