Kontaktujte nás: +420 603 434 293 | sykora@geopruzkum.com

Základní metodou inženýrsko-geologického průzkumu jsou vrtané sondy. Použitá vrtná technologie musí umožnit rozlišení a popis jednotlivých typů zemin a hornin, spolehlivé stanovení rozhraní mezi jednotlivými vrstvami a dále odběr vzorků pro laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin.

Jádrové vrtání:

Nejrozšířenější a nejčastěji používanou technologií sondáže v inženýrsko-geologickém průzkumu je jádrové vrtání. Tyto vrtné soupravy jsou obvykle umístěné na nákladním automobilu nebo na pásovém podvozku. Vrtání je obvykle prováděno jednoduchou jádrovnicí osazenou roubíkovou korunkou o řezném průměru 134 až 196 mm.
Vzhledem k značnému rozšíření tohoto typu vrtných souprav na celém území ČR, nasazujeme na jednotlivé akce regionální subdodavatele, tak aby byly minimalizovány náklady na dopravu.

Maloprůměrové vrtání:

Průzkumy pro nenáročné stavební objekty (např. rodinné domy) nebo ve špatně přístupných lokalitách nabízíme technologií maloprofilového vrtání. Velmi dobré výsledky poskytuje nárazová vrtná souprava. V tomto případě je možné používat soupravu s mobilní věží nebo samostatným pneumatickým kladivem. K zarážení se používají závaží o hmotnosti 30 nebo 50 kg. Velkou výhodou je možnost kombinace jádrového vrtání a dynamické penetrace. 

Ruční vrtání:

V nepřístupných místech nebo pro jednoduché objekty můžeme použít ruční vrtání soupravou Eijkelkamp s Edelmanovými vrtáky. Tato technologie umožňuje vrtání pouze do zemin a silně zvětralých hornin do max. hloubky cca 4,0 m.

Ruční vrtán Ruční vrtání Ruční vrtání

Strojně kopané sondy:

V některých případech je možné vrty nahradit levnější variantou sondáže - strojně kopanými šachticemi. Oproti vrtům je zde omezená hloubka sond na cca 4 m a není možné výkopy provádět ve zvodnělém prostředí. Obvykle tento typ sondáže poskytuje vyhovující geotechnické informace pro plošné zakládání.
Pro hloubení sond využíváme místní dodavatele s vhodným strojem např. rypadla JCB 3CX nebo obdbné třídy od jiných výrobců.

JCB traktorbagr
JCB Bobcat

Ve spolupráci s našimi prověřenými specializovanými partnery nabídneme tu nejvhodnější technologii pro realizaci konkrétní akce.