Laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin

Laboratorní zkoušky zadáváme výhradě do akreditované laboratoře GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha – Zkušební laboratoř č. 1291 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci ČIA. (www.gematest.cz) Zkušební laboratoř je vybavena zařízením pro provádění geotechnických laboratorních zkoušek zemin, hornin, kameniva a dalších stavebních materiálů.

Jednotlivé laboratorní zkoušky jsou prováděny podle platných norem, Technických podmínek a dalších standardů. Klasifikace, zatřídění a pojmenování zemin a hornin jsou prováděny podle používaných systému v oboru zakládání staveb (např. ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže,ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady klasifikace ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení. Pojmenování a zatřiďování hornin- Část 1: Pojmenování a popis a dalších používaných standardů).