Geologický průzkum pro stavební účely:

Geologické průzkumy provádíme na celém území ČR i v zahraničí. Nabízíme kompletní geologický a geotechnický servis v průběhu projektové přípravy i realizace stavby.

Kompletní inženýrsko-geologický, hydrogeologický a geotechnický průzkum pro každý typ stavby, od rodinného domu po bytový komplex, supermarket nebo výrobní areál.


Základním cílem inženýrsko-geologického, geotechnického či stavebně-geologického průzkumu je poskytnutí všech údajů o základové půdě (skladbě vrstev hornin a jejich vlastnostech) a režimu podzemních vod v prostoru staveniště tak, aby bylo možné správně a bezpečně navrhnout stavbu.

Každý typ stavby má určité, specifické požadavky, které je třeba zohlednit již v návrhu průzkumných prací, volbou vhodné sondážní metody, programu odběru vzorků a výběru odpovídajících laboratorních zkoušek.

Pro různé typy staveb nabízíme průzkumy pro:

V praxi velmi často kombinujeme požadavky a úkoly průzkumu pro pozemní stavby a komunikace. Tato situace nastává především v případě průzkumů pro skladové či výrobní haly a areály.


Podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu, stanovuje Zákon o geologických pracích č. 62/1988 Sb. ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 66/2001 Sb.) zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 3/2005 Sb.