Vybrané inženýrsko-geologické průzkumy, které jsme provedli v minulých letech.

 • Plzeň - novostavba 2 bytových domů, Švabiny; 2022
 • Chomutov - novostavba výrobní a skladové haly firmy PULS; 2022
 • Lovosice - novostavba OC Kaufland; 2021
 • Kolín - rekonstrukce areálu oblastní nemocnice - Novostavba pavilonu Urgentní medicíny; 2022
 • Praha - obytný soubor a obchodní centrum Vídeňská; 2021
 • Velvary - novostavba bytových domů COMAX; 2021
 • Rokycany - novostavba skupiny bytových domů; 2021
 • Běchovice - Novostavba výrobní haly Pragoboard, ;2021
 • ZOO Praha - Chovatelské zařízení koně Převalského - lokalita Pláně I.; 2021
 • Plzeň - novostavba bytových domů, Pecháčkova ul.; 2021
 • Kolín - Novostavba obytného souboru "Za jízdárnou"; 2021
 • Kolín - rekonstrukce oblastní nemocnice - Novostavba pavilonu O; 2021
 • Zdice - Novostavba skladové haly Narex Roll; 2020
 • Lysá nad Labem - novostavba OC Kaufland; 2020
 • Velvary - novostavba výrobní haly Filson; 2020
 • Rakovník - Novostavba bytového domu; 2020
 • Soutice - přestavba obalovny firmy Colas; 2020
 • Letoplast Letovice - novostavba výrobní a skladové haly; 2020
 • Františkovy Lázně - Obchodní centrum Nové Lomany; 2020
 • Škoda Plzeň - rekonstrukce průmyslového areálu - novostavba výrobní haly; 2020
 • Hvozd - novostavba stáje pro jalovice; 2019
 • Lety u Dobřichovic - novostavba Obchodního centra; 2019
 • Všenory - Senior Centrum; 2019
 • Benešov, Bezručova ul. - Novostavba parkovacího domu IV.; 2019
 • Benešov - Skladová hala firmy QUO; 2019
 • Brandýs nad Labem - nová administrativní budova Continental; 2019
 • Brandýs nad Labem - Novostavba výrobní haly Continental; 2018
 • Hořovice - bytový soubor "U Nemocnice"; 2018
 • Švabín - přestavba starého pivivaru; 2018
 • Žebrák - Logistický areál II; 2018
 • Šestajovice - Chráněné bydlení a viladomy; c2018
 • ZOO Plzeň - Nový sloninec; 2018
 • Přeložka 3x 110 kV VVN – Vršanská uhelná a.s.; 2018
 • ZOO Praha – Nová expozice Pand Velkých; 2017
 • ZOO Praha – Nová expozice "Arktida"; 2017
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum Unipetrol Litvínov – Modernizace výroby a skladování PE; 2016
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro průmyslový areál INA Svitavy; 2015
 • Residenční budovy Žižkov – severní část komplexu Revitalizace Nákladového nádraží Žižkov, Praha; 2015
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu bioplynové elektrárny ČEZ ve městě Smolyan (Bulharsko); 2014
 • Podrobné a doplňující inženýrsko-geologické průzkumy pro nový závod LEGO v Kladně – zpracováno po etapách od roku 2006 do 2013, v průběhu roku 2014 geotechnický dohled na stavbě a kontrola kvality základových půd při zakládání objektů v rámci etapy „Eastern Extension“. 
 • Rekonstrukce vedení VVN – linka Čechy Střed – Pečky na  trase více než 20 km; 2012
 • Novostavba výrobní haly Letoplast s.r.o. Letovice; 2011.