Kontaktujte nás: +420 603 434 293 | sykora@geopruzkum.com

Vybrané inženýrsko-geologické průzkumy, které jsme provedli v minulých letech.

Průzkumy většího rozsahu:

 • Inženýrsko-geologický průzkum - Přeložka 3x 110 kV VVN – Vršanská uhelná a.s.; 2018
 • Inženýrsko-geologický průzkum - ZOO Praha – Nová expozice Pand Velkých; 2017
 • Inženýrsko-geologický průzkum - ZOO Praha – Nová expozice "Arktida"; 2017
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum Unipetrol Litvínov – Modernizace výroby a skladování PE; 2016
 • Inženýrsko-geologický průzkum pro průmyslový areál INA Svitavy; 2015
 • Residenční budovy Žižkov – severní část komplexu Revitalizace Nákladového nádraží Žižkov, Praha; 2015
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu bioplynové elektrárny ČEZ ve městě Smolyan (Bulharsko); 2014
 • Podrobné a doplňující inženýrsko-geologické průzkumy pro nový závod LEGO v Kladně – zpracováno po etapách od roku 2006 do 2013, v průběhu roku 2014 geotechnický dohled na stavbě a kontrola kvality základových půd při zakládání objektů v rámci etapy „Eastern Extension“. 
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum - Rekonstrukce vedení VVN – linka Čechy Střed – Pečky na  trase více než 20 km; 2012
 • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – novostavba výrobní haly Letoplast s.r.o. Letovice; 2011.

Vybrané inženýrsko-geologické průzkumy - řazeno chronologicky:

Rok 2018

 • Přeložka 3x 110 kV VVN – Vršanská uhlená a.s. - inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Praha – Nová expozice "Arktida" - doplňující inženýrsko-geologický průzkum
 • Žebrák – Logistický areál II. - inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Plzeň – nový sloninec - inženýrsko-geologický průzkum
 • Šestajovice – viladomy - inženýrsko-geologický průzkum
 • Šestajovice II. Etapa – chráněné bydlení - inženýrsko-geologický průzkum
 • Nová Chýně II. - řadové RD - inženýrsko-geologický průzkum
 • Strahovský klášter – rekonstrukce pietního místa - inženýrsko-geologický průzkum
 • Nová Chýně – Supermarket Billa - inženýrsko-geologický průzkum
 • Trutnov – hala - inženýrsko-geologický průzkum
 • Bakov n./J. - viladomy - inženýrsko-geologický průzkum
 • Plzeň, Svrňany - skupina bytných domů - inženýrsko-geologický průzkum
 • Plzeň, Skupova ul. – Parkovací dům - inženýrsko-geologický průzkum
 • Staré Splavy – apartmány - inženýrsko-geologický průzkum
 • Plzeň, Pecháčkova ul – obytný soubor - inženýrsko-geologický průzkum
 • Praha, Lyceum Drtinova ul. - přístavba - inženýrsko-geologický průzkum
 • Strahovská zahrada – objekt zázemí zahradní údržby - inženýrsko-geologický průzkum
 • Uherské Hradiště – Jaktáře, dostavba areálu - - inženýrsko-geologický průzkum
 • Švabín – přestavba starého pivovaru - inženýrsko-geologický průzkum
 • Plzeň, Karlovarská – bytový dům "Jezírko" - inženýrsko-geologický průzkum
 • Losiná – sklad železných tyčí a svitků - inženýrsko-geologický průzkum
 • Brandýs n./L. - hala Continental - inženýrsko-geologický průzkum
 • Hořovice – bytový soubor "U nemocnice" - inženýrsko-geologický průzkum
 • Přeštice - řadové RD

Rok 2017

 • Přeštice - řadové RD - inženýrsko-geologický průzkum
 • Lego, Kladno – parkoviště - inženýrsko-geologický průzkum
 • Polyfunkční dům – Mníšek pod Brdy - inženýrsko-geologický průzkum
 • Nová budova výzkumu – Roztoky u Prahy - inženýrsko-geologický průzkum
 • Županovický potok – přehrážka - inženýrsko-geologický průzkum
 • Vráž u Berouna – 2xRD - inženýrsko-geologický průzkum
 • Mladá Boleslav, nám. Repubiky 807 - rekonstrukce domu a nástavba - inženýrsko-geologický průzkum
 • Bytový dům Ypsilonka, Plzeň - doplňující inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Praha - Hospodářský objekt a výběh koně Převalského – Praha Dívčí hrady - inženýrsko-geologický průzkum
 • Mladá Boleslav, Nádražní ul. - přístavba haly - inženýrsko-geologický průzkum
 • Jeneč – Obytný soubor, I. Etapa - inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Praha – Nová expozice Pand Velkých - inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Praha – Nová expozice "Arktida" - inženýrsko-geologický průzkum
 • Klíčany, Hala 4 - inženýrsko-geologický průzkum a vsakování srážkových vod
 • Benešov – polyfunkční dům Veneto - inženýrsko-geologický průzkum
 • Metrans-Dyko Kolín, nová hala - inženýrsko-geologický průzkum
 • Kolinec – nová sila na obilí - inženýrsko-geologický průzkum
 • Praha, Hornoměcholupská – rekonstrukce a přístavba bytového domu - inženýrsko-geologický průzkum

Rok 2016

 • Novostavba OD KIKA – Praha, Butovice - inženýrsko-geologický průzkum
 • Novostavba haly firmy Uniservis Kladno - inženýrsko-geologický průzkum
 • Novostavba Mateřské školy, Cerhenice - inženýrsko-geologický průzkum
 • ZOO Praha – Nový pavilon goril - inženýrsko-geologický průzkum
 • Projekt „Nová Chýně“ – komplex bytových domů - inženýrsko-geologický průzkum
 • Schott Lanškroun – dostavba areálu, nová výrobní hala - inženýrsko-geologický průzkum
 • Unipetrol Litvínov – Modernizace výroby a skladování PE - inženýrsko-geologický průzkum
 • Kounov – rekonstrukce silničního mostu č. 22920-2 - inženýrsko-geologický průzkum
 • Vlašim – Nová výrobní hala firmy Velteko - inženýrsko-geologický průzkum
 • Kladno – Přístavba haly ADAX - inženýrsko-geologický průzkum
 • Sluštice – Dostavba a rekonstrukce domova seniorů - inženýrsko-geologický průzkum
 • Benešov – Novostavba bytového domu QUO - inženýrsko-geologický průzkum