RNDr Vilém Sýkora -
geologický průzkum pro stavební účelyrazitko

Všenorská 855, Dobřichovice

odborná způsobilost v inženýrské geologii č. 1434/2001   ikona pdf

IČO: 414 428 81 (výpis z Živnostenského rejstříku) jsme plátci DPH


Pojištění profesní odpovědnosti a odpovědnosti podnikatele u České Pojišťovny a.s.  


Další geologické a geotechnické odbornosti zajišťují spolupracující specialisté. 

Dlouhodobá spolupráce:

Dekonta a.s. - ekologie, hydrogeologie, sanační geologie

Geonika s.r.o. - geofyzikální průzkum - geoelektrické metody, mělká refrakční seismika, georadarové měření

Gematest s.r.o. - laboratoře geomechaniky a analytické chemie, polní geotechnické zkoušky

Terratest s.r.o. - polní geotechnické zkoušky - CPT (statická penetrace), zatěžovací zkoušky

GeSP s.r.o. - speciální nárazové vrtání, dynamické penetrační zkoušky

RNDr R. Vatrasová - radonový průzkum

.... a další.

Především vrtné a sondážní práce zajišťují místní, případně regionální partneři.